Shape.fi asiakasrekisteri

Shape.fi:n asiakasrekisterissä ylläpidetään palvelumme jäsenrekisteriä. Tämän lisäksi rekisteriä käyteteään asiakassuhteidemme hoitamiseen ja huomioimiseen, yhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterimme tietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilörekisterilaki edellyttää, että henkilöllä on oikeus nähdä, mitä tietoja hänestä on tallennettu henkilötietoja sisältävään rekisteriin. Mikäli haluat tarkastaa omat tietosi, ota yhteyttä Shape.fi:n asiakaspalveluun. Tietojen tarkistamista varten sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi. Seloste toimitetaan mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään lakisääteisen ajan (3 kuukautta) kuluessa.

Shape.fi:n palvelujen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Fit Production Oy
Y-tunnus: 2520332-2
Postiosoite: Linnankatu 84, 20100 Turku
Puhelin: +358 40 6848158

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Mia Åminne
Sähköposti: info@shape.fi
Puhelin: +358 40 740 2220

3. Rekisterin nimi

Shape.fi:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkotuksia varten:

Shape.fi:n ulkopuoliset tahot eivät käsittele henkilötietoja, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännömukaisesti asiakkaalta itseltään internetin kautta, sähköpostilla, puhelimitse tai muulla vastaavalla tavalla. Myös internet-sivuilla käytettävillä evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla voidaan tietoja kerätä. Lisäksi voidaan käyttää Väestötietojärjestelmän, Postin osoitetietojärjestelmän, puhelinyhtiöiden yhteytietorekisterejä ja muita vastaavia julkisia ja yksityisiä rekisterejä.

7 .Tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Shape.fi fi ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisesti tallennetut tiedot

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Shape.fi:n työntekijät, joiden pitää työnsä puolesta asiakastietoja käsitellä. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Jokainen käyttäjä on allekirjoittanut salassapitosopimuksen. Järjestelmä on suojattu palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaan ja oikaista häntä koskevat, rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Mahdolliset oikaisupyynnöt rekisteröity voi osoittaa kohdassa 2. mainitulle, rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja käyttö suoramainontaa, etämyyntiä, suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Shape.fi:n asiakaspalveluun.