Palvelun käyttöehdot

Näissä käyttöehdoissa kerrotaan Shape.fi-sivuston palveluiden ja julkaistun aineiston käyttöä koskevat ehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteemme. Shape.fi:llä on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivuston sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.

Internet-sivustomme on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta. Näihin ehtoihin ja Internet-sivustomme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. 

Nämä sopimusehdot on luettava huolellisesti ennen shape.fi-palvelun käyttöä. Jos et hyväksy sopimusehtoja, ÄLÄ käytä shape.fi-palvelua.

Sopimuksen syntyminen ja palvelun ostaminen

Kun asiakas rastittaa suostun-valintaruudun ja napsauttaa hyväksyn-painiketta rekisteröityessään Shape.fi-sivustolle, asiakas vahvistaa, että hän on yli 18-vuotias tai että hänellä on vanhemman tai holhoojan lupa sopimuksen solmimiseen. Kaikkien asiakkaan rekisteröinnin yhteydessä antamien tietojen tulee pitää paikkaansa, eikä niistä saa puuttua olennaisia tietoja. Asiakkaalla on velvollisuus pitää tällaiset tiedot aina ajan tasalla ja päivittää ne tarvittaessa. 

Asiakas sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja ja shape.fi-tietosuojaselostetta.

Kun asiakas rastittaa suostun-valintaruudun ja napsauttaa hyväksyn-painiketta rekisteröityessään Shape.fi-sivustolle, hän sitoutuu maksamaan kyseisen maksullisen shape.fi-palvelun hinnan. Maksu veloitetaan asiakkaan valitsemalla maksutavalla. Jos asiakas maksaa pankki- tai luottokortilla sallimalla veloituksen kortilta, asiakas vahvistaa, että hänellä on oikeus tehdä kyseinen ostos ja että hän on kyseisen kortin haltija (kortti on asiakkaan nimissä). Kaikki shape.fi-verkkosivustolla ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron (jos kyseessä on tuote, josta arvonlisäveroa on maksettava) sekä muut soveltuvat verot ja maksut. Tarjolla olevat maksuvaihtoehdot on kerrottu Shape.fi:n verkkosivustolla.

Sopimusmuutokset

Shape.fi:llä on oikeus tehdä tähän sopimukseen muutoksia harkintansa mukaan ilman toisen osapuolen suostumusta. Kaikista aineistoon tehtävistä muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle ja asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutokset,  jos hän hyväksyy ne ja/tai jatkaa shape.fi-palvelun käyttöä saatuaan niistä ilmoituksen.

Hinnoittelu

Shape.fi:llä on oikeus muuttaa maksullisten palveluidensa hintoja. Hintamuutokset astuvat voimaan käynnissä olevan maksukauden päätyttyä (eli sen kauden päätyttyä, josta asiakas on jo maksanut). Kaikista hintamuutoksista ilmoitetaan asiakkaalle. Jos asiakas ei suostu shape.fi-palvelun hintamuutoksiin, hänellä on oikeus irtisanoa palvelun tilaus. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen uuden hinnan, jos asiakas jatkaa maksullisen shape.fi-palvelun käyttöä saatuaan tiedon hintamuutoksista.

Tilauksen uusiminen

Shape.fi-palvelun tilaus uusitaan automaattisesti tilauskauden loputtua, ellei asiakas irtisano tilausta. Uusiminen koskee aina kuukauden mittaista tilauskautta. Kun shape.fi-tilaus uusitaan, sitä koskeva maksu veloitetaan automaattisesti alkuperäisessä sopimuksessa käytettyä maksutapaa noudattaen.

Sopimuskausi ja sopimuksen päättäminen

Tämä sopimus astuu voimaan, kun asiakas rastittaa hyväksy-valintaruudun shape.fi-tiliä luodessaan. Sopimus on voimassa, kunnes asiakas tai shape.fi irtisanoo sen. Asiakas voi perua shape.fi-palvelun koska tahansa soittamalla shape.fi:n asiakaspalveluun tai napsauttamalla shape.fi-sivuston ylälaidassa kohtaa ”Tilin hallinta” ja valitsemalla ”Peruuta tilaus. Irtisanominen astuu voimaan käynnissä olevan jo maksetun tilauskauden loputtua. Shape.fi pidättää oikeuden irtisanoa tämän sopimuksen ja sulkea asiakkaan shape.fi-tilin koska tahansa, jos asiakas käyttää tai hänen epäillään käyttävän shape.fi-palvelua väärin. Jos shape.fi irtisanoo tämän sopimuksen tai sulkee asiakkaan shape.fi-tilin jostakin muusta kuin tässä kohdassa mainituista syistä, shape.fi ei ole vastuussa siitä asiakkaalle eikä velvollinen korvaamaan tälle tämän mahdollisesti maksamia maksuja.

 

Lahjakortit ja ilmainen kokeilujakso

Shape.fi voi tarjota tilauksen maksuvälineeksi lahjakorttia tai myöntää asiakkaalle ilmaisen kokeilujakson tilauksen alkuun.

Lahjakortilla maksettu tilaus on voimassa lahjakortissa määritetyn tilauskauden loppuun saakka. Tämän jälkeen tilaus päättyy automaattisesti, ellei tilausta uusita.

Shape.fi-tilaus saattaa alkaa ilmaisella kokeilulla, jos tilauksen yhteydessä on käytetty ilmaisen kokeilujakson myöntävää alennuskoodia. Ilmaisen kokeilujakson pituus voi vaihdella ja on määritetty alennuskampanjan tiedoissa. Ilmaisen kokeilujakson aikana tilaus voidaan perua veloituksetta. Kokeilujakson päätyttyä tilaus jatkuu automaattisesti kuukausittain uusiutuvana tilauksena normaalien sopimusehtojemme mukaisesti ja ensimmäisen kuukauden maksu veloitetaan.

Shape.fi ei lähetä asiakkaalle erillistä ilmoitusta siitä, että ilmainen kokeilujakso on päättynyt tai että jäsenyyden maksullinen osuus on alkanut. Sopimustietoja, mukaan lukien tilauskausi, voi tarkastella sivuston kohdassa ”Tilin hallinta”. Kun ilmainen kokeilujakso on päättynyt ja jäsenyyden maksullinen osuus on alkanut, tilaukseen sovelletaan palvelua koskevia yleisiä käyttöehtojamme.

Shape.fi:n vastuu

Kuntoiluun ja liikuntaan liittyy aina mahdollisia riskejä. Konsultoi lääkäriäsi ennen kuntoilua mahdollisten vahinkojen välttämiseksi. Shape.fi-palvelun käyttö (sisällön käyttö mukaan lukien) tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla. 

Shape.fi ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista eikä palvelun sisältämien tietojen oikeellisuudesta ja tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Shape.fi ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä tietoliikenneyhteyksien tai internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista.

Mitkään tämän sopimuksen ehdot eivät poista Shape.fi:n vastuuta huolimattomuudesta aiheutuvasta erehdyttämisestä, kuolemantapauksesta tai henkilövahingosta.

Ei takuuta

Shape.fi-palvelu tarjotaan ”sellaisenaan” ja ”saatavuuden mukaan”. Shape.fi ei lain sallimissa puitteissa myönnä nimenomaista tai epäsuoraa takuuta palveluille tai tuotteille eikä niiden laadulle, sisällölle tai sopivuudelle tiettyyn tarkoitukseen. Shape.fi ei lisäksi takaa, vakuuta tai kannata yhtäkään tuotetta tai palvelua, joita mainostetaan tai tarjotaan kolmannen osapuolen toimesta Shape.fi-palvelussa tai siihen linkitetyllä verkkosivustolla tai joita mainostetaan bannereissa tai muutoin, tai ota niistä vastuuta. Shape.fi ei ole myöskään millään tavoin vastuussa asiakkaan ja Shape.fi-palvelussa tai sen kautta mainostettuja tuotteita tarjoavien kolmansien toimittajien välisestä asioinnista. Kuten mitä tahansa kautta tai missä tahansa hankitun minkä tahansa tuotteen tai palvelun kohdalla asiakkaan tulisi käyttää myös tässä tapauksessa omaa harkintakykyään ja olla varovainen. Mikään Shape.fi:n asiakkaalle suullisesti tai kirjallisesti antama tieto ei muodosta Shape.fi:n myöntämää takuuta.

Tekijänoikeudet, tavaramerkit, muut immateriaalioikeudet ja käyttörajoitukset

Sivustomme visuaalinen ilme ja sivustollamme julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat, videot tekstit, ohjelmistot ja äänet, ovat Shape.fi:n tai yhteistyökumppaneidemme tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Pidätämme kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaa aineistoon.

Aineistoa saa käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä ei saa ottaa eikä aineistoa tai sen osaa saa myydä tai jakaa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin Internet-sivustoihin. 

Epävarmuuden välttämiseksi tarkennettakoon, että asiakas ei saa (poikkeuksetta)

1. kopioida, monistaa, siirtokopioida, julkistaa tai muutoin käyttää jotakin shape.fi-sovelluksen tai -palvelun osaa tai sisältöä (mukaanlukien ohjelmat, kappaleet, videot, kuvat ja tekstit) tavalla, jota ei ole tässä sopimuksessa nimenomaisesti sallittu

2. myydä tai yrittää myydä kutsuja shape.fi-käyttäjiksi

3. antaa salasanaansa kolmannelle osapuolelle tai käyttää jonkun toisen henkilön käyttäjänimeä tai salasanaa

4. takaisinmallintaa, takaisinkääntää, purkaa, muokata tai käyttää jäljittelevien ohjelmistojen luomiseksi Shape.fi-palvelua tai mitään sen osaa

5. kiertää mitään Shape.fi:n tai sen lisensoijien käyttämää sisällön suojaustekniikkaa

6. vuokrata tai liisata Shape.fi-palvelun osaa

7. käyttää Shape.fi:n palveluja tavalla, joka rikkoo tätä sopimusta.

Edellä mainitun lisäksi asiakas sitoutuu pyrkivänsä kohtuudella varmistamaan, ettei Shape.fi-palvelua ja sen sisältöä käytetä luvattomasti.

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Sivustollamme kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen ja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Rekisteriselosteemme

Sivuston kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP-osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla nk. eväste (cookies) -tiedostoja tai muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksi käyttäen. Tässä yhteydessä emme kerää emmekä varastoi kävijöistä yksilöllisiä tietoja. Kävijä voi selaimen asetuksilla kieltää cookies-tiedostojen lähettämisen koneellensa, mutta tällöin on mahdollista, ettei kävijä voi hyödyntää kaikkia sivustomme osia. Näitä tilastotietoja käytetään sivuston kehittämiseen ja parantamiseen.

Sivustollamme voidaan kerätä henkilötietoja kävijän rekisteröityessä palvelumme käyttäjäksi ja osallistuessa kilpailuihin tai jos kävijä muutoin lähettää meille sivujemme kautta henkilötietojaan. Ellei ao. palvelun tai kilpailun yhteydessä ole muuta mainittu, henkilötietoja käsitellään sivuillamme tarjottuun palveluun tai toimintaan liittyvään tarkoitukseen, kuten esimerkiksi kilpailun ratkaisemiseen tai vastataksemme kävijän tiedusteluun sekä tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

Henkilötietolain 19 §:n mukaisesti tietoja voidaan lisäksi käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei kävijä ole kieltänyt tietojensa käyttämistä suoramarkkinointiin. Suoramarkkinointikielto ja muutokset yhteystiedoissa voidaan ilmoittaa ottamalla meihin yhteyttä.

Jos kävijä lähettää Shape.fi:lle toisen henkilön tietoja tai hän on alle 18-vuotias, tulee hänen varmistaa, että tietojen luovuttamiseen on ao. henkilön tai huoltajan suostumus näiden ehtojen mukaista käyttötarkoitusta varten.

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi yhtiömme lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn tietoturvatason Shape.fi on toteuttanut tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein.

Henkilörekisteritietojen tarkistuspyynnön voi tehdä kirjallisesti osoitteella:

Fit Production Oy Kastuntie 49 20300 Turku

Asiakastuki

Lisätietoja shape.fi-palvelusta ja tästä sopimuksesta saa ottamalla yhteyttä shape.fi:n asiakaspalveluun tai tutustumalla shape.fi-verkkosivustolla annettuihin ohjeisiin.

Evästeet

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies").

Evästeillä voidaan kerätä esimerkiksi tietoja 1) miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, 2) mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, 3) mitä selainta käytät, 4) mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä sekä 5) mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet-osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja missä ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla Palvelun kävijämääriä voidaan seurata Fit Production OY:n ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Fit Production OY:n yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin. Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa joidenkin palvelujen toiminnallisuuteen.